Docent Godsdienst

Dienstverlening7 uurHBORotterdam

Intro

Uren per week: 0.25 fte
Datum eventuele indiensttreding: 1 augustus 2018
Locatie: Rotterdam

Wat houdt de functie in?

 • U verzorgt godsdienstlessen aan onze studenten in de sectoren Zorg & Welzijn.
 • Godsdienst is (mede)bepalend voor de vorming van onze studenten om op een principiële wijze aan de maatschappij deel te nemen.
 • Naast het doceren is het mogelijk om studenten te begeleiden bij hun studievoortgang en tijdens stages.

U hebt

 • een hart voor het reformatorisch onderwijs en de mbo’er;
 • een hart voor het godsdienstvak en weet de verbinding te leggen naar de belevingswereld van de mbo’er;
 • kennis en een oog voor het economisch beroepenveld;
 • een lesbevoegdheid of u bent bereid hiervoor te studeren;
  • bij voorkeur een theologische hbo-opleiding of aanverwante opleiding (CGO-E);
 • een gemotiveerde en flexibele instelling en hebt graag een actieve rol binnen een team;
 • aantoonbare, relevante werkervaring.

Meer informatie

Verdere informatie wordt graag gegeven door De heer D.J. Bal, opleidingsmanager Maatschappelijke Zorg/Verzorgende, telefoonnummer: 078 682 12 89, e-mail: bld@hoornbeeck.nl

Solliciteren?

Bij de sollicitatieprocedure wordt de VGS-sollicitatiecode gehanteerd. Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij de grondslag en het doel van de Stichting onderschrijven. Sollicitaties met vermelding van (kerkelijke en zakelijke) referenties kunt u tot en met D.V. 7 juli a.s. richten aan het College van Bestuur, Postbus 405, 3800 AK Amersfoort of per mail naar personeelszaken@hoornbeeck.nl.

Solliciteer direct