Intensief ambulant hulpverlener jeugd

Zorg en welzijn8-16 uur16-24 uur24-30 uurHBOTholen, Goeree-Overflakkee en Schouwen Duivenland, Walcheren, Bevelanden, Capelle a/d IJssel

Intro

Agathos Hulpverlening behoort samen met Agathos Thuiszorg, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn tot Lelie zorggroep. Onze hulpverlening bestaat uit intensieve begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek, opvoedondersteuning en andere vormen van ondersteuning en begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag variërend van een kort tot een intensief hulpverleningstraject. Kijk voor meer informatie op: www.werkenmetwaardering.nl

Wat houdt de functie in?

Als intensief ambulant jeugdhulpverlener bied je hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun netwerk in multi-complexe situaties. Als ambulant hulpverlener ben je aanwezig bij de cliënt thuis. Je krijgt te maken met complexe problematiek zoals vechtscheidingen, kindermishandeling, multi-probleem gezinnen. Je werkt nauw samen met andere hulpverleningsinstanties en gemeenten.

Je werkt proactief, signaleert wat je cliënt nodig heeft en past jouw begeleiding hier op aan. Daarbij zet je in op de versterking van het netwerk en de eigen kracht van de hulpvrager. Daarnaast zorg je voor transparante rapportage, veiligheid en pak je waar nodig de regie in complexe casussen.
Je ondersteunt collega-teamleden in de begeleiding van de jeugdige en het (gezins)systeem, je draagt zorg voor overleg met betrokken hulpverlener(s) en bent verantwoordelijk voor een goede dossiervoering.

Deze functie is eventueel ook te combineren met de functie ambulant hulpverlener. Dan behoort een groter contract tot de mogelijkheden.

U hebt

– Minimaal in het bezit van een HBO-diploma (Social Work, Pedagogiek of andere relevante opleiding). Ook ben je geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of bent bereid deze aan te gaan.
– Jeugdhulpverlening heeft je hart. Je bent sterk gemotiveerd om je in te zetten voor gedragsverandering en verbetering van de situatie van het kind, de jongere en/of het netwerk.
– Je hebt ervaring in het werken met (complexe) gezinnen, jeugd en jongeren.
– Je kunt goed zelfstandig werken én samenwerken.
– Je bent integer, betrouwbaar en oplettend.
– Je werkt gestructureerd, zorgvuldig en kunt goed anticiperen op wat je cliënt nodig heeft.
– Je volgt de ontwikkelingen in het vakgebied en weet deze indien van toepassing te integreren in jouw werk.
– Je bent flexibel, minimaal twee dagen beschikbaar en werkt indien nodig ’s avonds.
– Wij vinden het belangrijk dat je onze missie en visie onderschrijft, jij herkent je in onze reformatorische identiteit en leeft en werkt vanuit deze overtuiging.
– Het is van belang om in het werkgebied te wonen en in het bezit te zijn van eigen vervoer (auto).

Wij vragen aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Het opvragen van een referentie is een standaard onderdeel van onze selectieprocedure.

Meer informatie

Wij bieden:
Een gevarieerde baan in een mooie organisatie met ruimte voor eigen initiatief.
• Goede inhoudelijke ondersteuning van een gedragswetenschapper en aansturing van de teamcoördinator.
• Een prettig werkklimaat in een samen organiserend team van gedreven ambulant hulpverleners.
• Flexibiliteit bij het plannen van je werkuren en mogelijkheid tot uitbreiding van de uren.
• De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen.
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De functie is ingeschaald in FWG 50.

Solliciteren?

We kijken uit naar je sollicitatie!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze afdeling werving via 06-83911732 of werving@leliezorggroep.nl